Algemene Voorwaarden & AVG


Algemene Voorwaarden
Holland Datacenters hanteert de NLDigital voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

AVG Verwerkersovereenkomst
De AVG-verwerkersovereenkomst is van toepassing op onze IT-Platformservices en bestaat uit het Data Pro Statement en de NLDigital-standaardclausules voor verwerkingen.